Månedsarkiv: december 2012

Undervisning

Med udgangspunkt i salgsprocessens grundelementer undervises i basale faktorer, der skaber salg og værdi for virksomheden og kunden. Der undervises i behovsafdækning og løsningsforslag så salgsindsatsen bliver målrettet, struktureret og effektiv. Kurset går på tværs af brancher, men kan også målrettes til den enkelte virksomheds behov og ønsker.
Der overbygges med udgangspunkt i ECR processen med fokus på kategory management om at ”bage kagen større”, win/win scenarier, supply chain problemstillinger og effektiv kommunikation gennem forsyningskæden.
Der stilles skarpt på ”sandhedens øjeblik”, hvor køber og sælger mødes og hvor alle led i forsyningskæden skal optimeres under hensyn til investerede indsatser i markedet. Kort sagt sælgeren bliver klædt på til at møde morgendagens udfordringer i en foranderlig dynamisk verden.

Roug Trading & Consult bygger værdi i afsætningskæden for store som mindre virksomheder på kort og lang sigt. Vi fokuserer på at gøre en forskel, der skaber konkurrencemæssige fordele.

Investerings rådgivning

Rådgivning omkring privatøkonomien, rådgivning om finansiering af boligen, placering af overskydende likvide – eller pensionsmidler. Hvordan minimeres omkostningerne og hvordan optimeres afkastet af investerede midler i en kompleks verden? Cost /Benefit vurderinger i forhold til potentielle projekter.

Endvidere tilbydes undervisning i aktieskolens fundamentale grundprincipper. Kurset er målrettet nybegyndere på markedet for handel med værdipapirer uanset om det er private – eller pensionsmidler, der skal investeres.

Roug Trading & Consult bygger værdi i afsætningskæden for store som mindre virksomheder på kort og lang sigt. Vi fokuserer på at gøre en forskel, der skaber konkurrencemæssige fordele.

Management rådgivning

Sparring omkring forretningsplaner med fokus på profitabel vækst på top og bundlinie. Mål og strategi fokusering i forhold til at opnå de over ordnede mål for virksomheden. Processen tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende problemstilling/situation hvorefter en mål generering etableres med efterfølgende coaching/rådgivning omkring fremtidens strategi scenarier.
Kortlægning af markeds områder i forhold til virksomhedens omverden. Hvilke faktorer indgår i virksomhedens omverdensbeskrivelse og hvordan skal virksomheden forholde sig til disse. Udbydere og efterspørgere kortlægges og markedssegmentering foretages efter kategoriens rollefordeling.

Vurdering af parameter indsatser i forhold til mål og delmål. Hvordan skal virksomheden nå sine mål? Her fastlægges den overordnede strategi og herefter opstilles forskellige taktiske scenarier for parameteranvendelsen overfor slutforbrugere og mellemhandel.

Marketingplaner/lanceringsplaner kan skræddersyes til virksomhedens eksisterende og potentielle produkt porteføljer.

Key account planer tager udgangspunkt i at udvikle kundens og virksomhedens top og bundlinie i et såkaldt win/win scenarie. Der opstilles mål og der lægges en overordnet grundstrategi ind i planen.
I forbindelse med nylanceringer bistår vi med rådgivning omkring optimering af lanceringsplanens indsatsområder så produktets introduktion tager hensyn til de mål, der er defineret. Samtidig stilles der skarpt på indsatser mod salgsstyrken, handelen og ikke mindst forbrugeren.

Proces management i forhold til at skabe engagerede og top motiverede medarbejdere der er forpligtede på deres ansvarsområder i forhold til deres målsætninger
Roug Trading & Consult bygger værdi i afsætningskæden for store som mindre virksomheder på kort og lang sigt. Vi fokuserer på at gøre en forskel, der skaber konkurrencemæssige fordele.

Interim management

Har virksomheden behov for midlertidigt at få tilført ledelses ressourcer inden for salg, marketing og ledelses udfordringher med fokus på kunder og / eller produkter kan Roug Trading & Consult tilbyde at gå ind i en begrænset periode. Der tages udgangspunkt i ECR processerne med at tilføre energi til kategoriens værdi kombineret med fokus på at trække omkostninger ud af supply chain. Virksomheden står måske pludselig med et hul i organisationen, som skal udfyldes med en person, som har international/nordisk baggrund og kompetence. Ad hoc opgaver i relation til produkt koncepter, emballage udformning, lanceringsplaner, års forhandlinger, salgsstyrke optimering, salgsmøde events, hjemmesideopbygning, strukturering af processer etc.

Roug Trading & Consult bygger værdi i afsætningskæden for store som mindre virksomheder på kort og lang sigt. Vi fokuserer på at gøre en forskel, der skaber konkurrencemæssige fordele.