Management rådgivning

Sparring omkring forretningsplaner med fokus på profitabel vækst på top og bundlinie. Mål og strategi fokusering i forhold til at opnå de over ordnede mål for virksomheden. Processen tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende problemstilling/situation hvorefter en mål generering etableres med efterfølgende coaching/rådgivning omkring fremtidens strategi scenarier.
Kortlægning af markeds områder i forhold til virksomhedens omverden. Hvilke faktorer indgår i virksomhedens omverdensbeskrivelse og hvordan skal virksomheden forholde sig til disse. Udbydere og efterspørgere kortlægges og markedssegmentering foretages efter kategoriens rollefordeling.

Vurdering af parameter indsatser i forhold til mål og delmål. Hvordan skal virksomheden nå sine mål? Her fastlægges den overordnede strategi og herefter opstilles forskellige taktiske scenarier for parameteranvendelsen overfor slutforbrugere og mellemhandel.

Marketingplaner/lanceringsplaner kan skræddersyes til virksomhedens eksisterende og potentielle produkt porteføljer.

Key account planer tager udgangspunkt i at udvikle kundens og virksomhedens top og bundlinie i et såkaldt win/win scenarie. Der opstilles mål og der lægges en overordnet grundstrategi ind i planen.
I forbindelse med nylanceringer bistår vi med rådgivning omkring optimering af lanceringsplanens indsatsområder så produktets introduktion tager hensyn til de mål, der er defineret. Samtidig stilles der skarpt på indsatser mod salgsstyrken, handelen og ikke mindst forbrugeren.

Proces management i forhold til at skabe engagerede og top motiverede medarbejdere der er forpligtede på deres ansvarsområder i forhold til deres målsætninger
Roug Trading & Consult bygger værdi i afsætningskæden for store som mindre virksomheder på kort og lang sigt. Vi fokuserer på at gøre en forskel, der skaber konkurrencemæssige fordele.